The website uses cookies to provide services and in accordance with the information contained in the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser.
×
  » Catalog » Generelle betingelser
Change Country
Store Logo
Din konto
Sign In
 
Glemt passord?
Pris kalkulator
Bøker
Bøker i mykbindBøker i stivbindOffset omslagBrosjyre
Verktøy
Generer omslagsmalGenerer ISBN strekkode
Frakt
Frakt kostnader
Handlekurv
0 items
Din kontakt i Norge
Informasjon
Rask levering

Generelle betingelser

HEADING_TITLE

1. General - Omfanget av kontrakter


Følgende vilkår gjelder for alle foretningsrealasjoner i selskapet PRINT GROUP Sp. z o.o. forretningsadresse:
ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, Polska, court of Registration:
Tingrett i Szczecin
VII Avdeling av Det Nasjonale Tingrett Register
Nasjonalt Domstolregister Nummer: 0000289351
I det følgende utpekt som entreprenør, over websidene www.booksfactory.no Kundene i betydning av vilkårene er både forbrukere like som enterprenør. Avvikende, motstridene eller utfyllende generelle vilkår, slev om du er klar over at det ikke er en integrert del av kontrakten inntil gyldighet er godkjennt eksplisitt. Relevant i hvert tilfelle er den gyldige versjonen av kontrakten kolklusjon.


2. Konkluksjon  av kontrakten

 1. Registrasjon av Print Groupsystemet er bekreftelse av kjennskap til gjelende regelverk, oppdatert på nettstedet og aksept av formen for endringer og aktuelle oppdateringer, som vil bli utført ikke oftere enn på slutten av kalendermåneden. Oppdateringer trer i kraft innen 7 dager etter kunngjøringen, med mindre kunden skal informere skriftlig om manglende aksept av endringer.

 2. Du anses for å ha lagt inn en bindende order for varene i handekurdevn etter at du har lagt i inn dine personlige data og klikket på knappen ''Bekreft ordre'' i siste trinnet i bestillingsprosessen. Bekreftelse på motakk av ordre sendes umiddelbart for kunden etter at bestillingen er lagt inn via epost. Denne bekreftelse informerer kunden  at bestillingen er motatt av Booksfactory.no. Bookfactory.no aksepterer ordne fra kunden og kjøpsavtalen anses å være avsluttet på samme tid,  Sammem med kvittering for mottak vil kunden motta all relevant informasjoner for bestillingen. Hvis du ikke motar ordrekebreftelse fra oss innen 2 uker, er din bestilling ikke lenge gyldig.

 3. For bestillinger med distribusjon til en tredjepart personen som gjør bestilling er kunden. Hvis distribusjonen til en tredjepart er til fordel for dem, eller hvis mottakeren av distribosjonen kreve den og berike seg ved ytterligere utnyttelse av den, så er både bestillinger og mottaker av distribusjonen kunden. Med plassering av en slik ordre kunden aksepterer at samtykke her eksisterer.

 4. Hvis du bestiller for en tredjepart personen, uavhengig av å bruke eget navn eller navnet på den tredjepart personen, både bestilling kunde og faktura mottaker vil bli sett på  som en samarbeid kunde. Senere endeinger i fakturering ble utført etter gjennomføring av den økonomiske regnskapaet etter bestillingens ønske om en annen fakturamottaker, betyr sikkerhetløftet om sikkerhet eller kumulativ forutsetning av gjeld. 

 5. Ordre som er åpenbart krenker republikkens grunnlov eller etiske grunnleggende verdier blir ikke behandlet.

 6. Avtaler er inngått utelukkende på engelsk språk for utlandet.

3. Levering, passering av risiko

 1. Produksjons og leveringsatid er spesifisert på vår nettbutikk Booksfactory.no for gjennomføring av ordren tilsvarer den respektive status for planlegging. De er ikke bindende som antatt datoene for ferdigstillelse. Leveringsdatoer er bare gyldige his de er uttrykkelig bekreftet av oss.

 2. Leverandør er ikke ansvarlig for overholdelse av ikke- bindende leveringsdatoer. I tilfelle av manglende overhodelse av leveringsdatoer som er eksplisitt anerkjent  som bindende for enterprenør. Kompesjons forpliktelsen er begrenset til verdien av ordre : ytterligere krav er utelukket med mindre unnlatelse av å møte leveringsbetingelsen anerkjent som bindende er basert på en bevisst  handling eller gov uaktsomhet av enterprenøren, en  jurdisk repserentat eller assistent for enterprenøren.

 3. Leveringstid forlenges automatisk for alle saker som involverer høyere kraft så lenge hindringen eksisterer. Begrepet høyere  makt omfatter særlig streik og operasjonelle forstyrrelser- spesielt forstyllelser i datakoblinger så lenge disse hindringer har en  beviselig materiale innflytelse på leveringstider. Dette gjelder også hvis hindringer forekommer til enterprenør. Enterprenøren skal heller ikke holdes ansvarlig i de nevnte omstendighetene dersom  forsinkelsen er forårsaket av en eksisterende hindring.

 4. Siden Booksfactor.no ikke selger materielle gjenstander, vil vi aldri gå tom på lager eller være ute av stand til å levere værer.  Hvis leveranser er forinket i stid med leveringstid er angitt på vår nettsider, vil Bookfactory.no komme i kontakt med deg umiddelbart.

 5. Av teknisker årsaker, Print Group forbeholder seg rett til å utføre uffulstendige eller overskredet bestillinger, som vil bli utført i en mengde på +/- 4%, men ikke mer enn 20 kopier forskjell. Begge ufullstendige  eller overskredet ordrer skal behandles som lukket og fullført samtidig opprettholde kvalitative forskjeller som er nevnt  ovenfor, og tar hensyn til de forskjeller i salgsdokumenter.

 6. Eventueller eller underbetalling skal tas i betraktning i gjennomføringen av den neste betalingen. 

4. Betalling

 1. Prisene er spesifisert på vår internettsiden med det forbeholdet at ordres detaljer om kunden blir uendret.

 2. Hvis en forsendelse av varer må sendes på nytt på grunn av en kundes feil eller ønske, harkunden til å  bære de resulterende kostandene. Hvis kunden oppgir feil merverdi  avgift- ID og leveringen behandles som skattfri, som entreprenøren ikke kunne ha forventet å identifisere ved hjelp av rimelig aktsomhet forventes av en valing forretningsmann, kunden er tynget av den tapte gjelden . Hvis kunden er en virksomhet med en bosted i et land utenfor EU, fakturaen vil bli behandlet uten mva- sertifikat.

 3. Ekstra kostander for pakking , frakt ,porto og andre frakt kostander kan ses på prislisten. Kostand for data konverteringer, testurskrifter og ligende forbredende arbeid som stammer fra kunden, vil bli belastet på 20,00 euro per time. Ved utføring av bestillinger merket for fremskyndet, haster eller uttrykt, hvor den  nødvendige fristen avviker fra standard, Print group skal ta en ekstra avgift i henhold til gjeldende prisliste, eller avtalt med kunden med salgsreoresentant.

 4. De oppgitte betalings tidene gjelder for kunden.

 5. Gjeldende priser på tidspunktet for bestillinf plassering skal være gylding. Det vil ikke være noen spesielle tilbud.

 6. Alle bestillinger vil bli relisert etter full betaling er mottatt av enterprenøren.

 7. Senere endringer, noe som betyr at vår bestilling aksept vil bli fakturert til kunden. Hver endring av kommersielle ordredata( mottaker regning, leveringsadresse, type av forsendelsen, betalings og ligende) vil bli betrakter som også endre på rekkefølgen. Endringer på klientens forespørsel eller rettelse av adresser ved levering tjenesten. (feil eller ufullstendig adresse erklæring) vil bli utsatt for et teppe gebyr på 10,00 EUR.

 8. Print Group forbeholder seg retten til å selge eller overdragelse av fordringer som er gjengitt tjenester er enheter involvert i kjøp av gjeld.

 9. I tillfelle av etterskudd med mer enn 7 dager , overføres fordringer automatisk til inkasso avdelingen, som begynner innsamlingsprosedyren. Etter initiering av samling prosedyren er kunden samtykker og medføre ekstra kostander knyttet til denne prosedyren og straffen rente. I mengden av to ganger lovbestemte renter, belastet for hver dag av forflate betaling. Håndhevelse vil bli bestemt hver gang avhengig og aktiviteter foretatt, i samsvar med konstandene som er påfølt av Print Group. 

5. Garanti, kundeservice

 1. Kunden skal i alle tilfeller være forpliktet til å inspirere de leverte data umiddelbart på kvittering for å sikre samsvar med kontrakten. The samme gjelder for pre og midlertidlig korrigert data.

 2. Åpenbare defekter ska lrapporteres til oss skriftlig av kunden (entreprenør) innen en periode på en uke ved motakk av sendingen, via klageskjema ellers  vil påstanden om garantien utlykkes. Punktlig forsendelse tilstrekkelig til å overholde fristen. Skjulte defekter som ikke ble oppdaget av kunden under den umiddelbare inspeksjonen når varene ble levert skal rapporteres skriftlig innen 4 ukers periode etter at varene har forlatt fabrikken.

 3. I tillfelle av forsvarlig krav, forbrukerne har valget enten å ha defekter utbedret eller varene ersattet. Vi har rett til å nekte kundens valgte tilleggsytelse hvis det bare er mulig med uforholdsmessige kostander og en annen type tilleggsytelser er mulig uten å ha vesentlig ulempe for kunden. Vi garanterer opprinnelig bedrifter å rette opp eller ersatte mangelfulle vare etter eget valg. I begge tilfeller forblir den supplerende ytelsen begrenset til omfanget av ordreverdien. Det samme gjelder for et forsvarlig krav om retting eller ersatning. I tilfelle avhjelp av mislighold eller forsinkelse av en ersatning ikke blir utført eller ikke lykkes,skal kunden heve kontrakten. Ansvar for følgeskader skal utelukkes.

 4. Identifisering av mangler i bare en del av de leverte varene gir ikke kunden krav på krav på hele leveransen.

 5. For avvik i sammensetningen av materialene er entreprenøren bare ansvarlig for mengden av sitt eget krav mot underleverandøren. Entreprenøren er da ansvarlig som en garantist så lenge krav mot underleverandøren som standard fra entreprenøren ikke eksisterer eller slike krav ikke kan håndheves.

 6. Hvis dataene som er gitt av kunden ikke samsvarer med kravene fra Booksfactory.no, vil retningslinjene som er oppført i "Krav til utskrift" bli anvendt.

 7. Hvis kunden, selv om det blir spurt, ikke har gitt en utskrift av utskriftsfilene og ikke har akseptert bevisene eller beviskjøringene som er opprettet av oss, er vi fri fra ansvar. Reklamasjoner i denne sammenhengen vil ikke bli akseptert.

 8. Over eller under leveranser innen 10% av bestilte beløp må aksepteres.

 9. Kundeservice: Vi kan nås via telefon fra mandag til fredag fra 09.00 til 17.00, telefon: +48 91 812-43-49 intern 28, faks: +48 91 812-43-49 intern 30, E-post: info@booksfactory.no Vær tålmodig hvis du ikke klarer å nå oss umiddelbart på grunn av høy arbeidsmengde på telefonen. Du kan alltid kontakte oss per e-post.

6. Liability for Damage

 1. Hvis entreprenøren sender varen til et annet sted enn leveringsadressen som er spesifisert av kunden, skal risikoen overføres til kunden når entreprenøren leverer varene til spedisjonsfirmaet.Dette gjelder ikke hvis kunden er den endelige brukeren.

 2. Kundens krav til betaling av skader er underlagt følgende regler, ekskludert hvis skaden ble forårsaket med vilje eller forårsaket av grov uaktsomhet. Dette gjelder også for liten uaktsomhet ved pliktbrudd fra våre rettighetshavere.

 3. Det avgivende kravet til en skadeerklæring gjelder ikke hvis vi uaktsomt har brutt en vesentlig kontraktsforpliktelse men vår plikt til å holde erstatning i et slikt tilfelle er begrenset til den avtalefestede typiske forutsigbare skaden.Entreprenøren skal spesielt ikke være ansvarlig for tap av potensiell forretningsfortjeneste eller potensiell sparing.Dette gjelder også alle skader som er forårsaket av våre ansatte, representanter eller fullmektigede. Så snart varen er overlevert til en speditør godstransportør eller posttjeneste,men senest ved avreise fra selskapets lokaler, skal kunden bære risikoen for varen hvis kunden ikke er forbruker. Overføring av risiko til kunden skjer også med postbetalte eller gratis levering, hvis kunden ikke er forbruker. Hver levering der ekstern skade er synlig, skal bare aksepteres av kunden etter å ha mottatt bekreftelse på skader fra speditør eller transportør. Hvis dette ikke gjøres, blir alle erstatningskrav fortapt.

 4. Alle originaler som blir overført til oss, skal behandles med omhu. Vi skal holdes ansvarlig i tilfelle skade eller tap av dem bare i samsvar med verdien av råvaren. Alle ytterligere krav av enhver art er ekskludert.

 5. Bestille en datasjekk: I en bestilling for en datasjekk, vil vi sjekke utskriftsdataene dine med hensyn til oppløsning, utfall, dataformat og fontinnlegging. Du kan også bestille dette tilleggsalternativet for hvert produkt. Vi garanterer ikke for stave- og typografiske feil, fargegjengivelse eller problemer som kan oppstå hvis maksimal fargebruk på 300% overskrides. I utgangspunktet sjekkes heller ikke utskriftsinnstillinger og plasseringen av folding fordi designhensyn kan være av største betydning i dette tilfellet.

7. Propriété 

Trykksaker og elektroniske publikasjoner er produsert basert på kundens innholdspesifikasjoner. Av denne grunnen er kunden ansvarlig overfor Booksfactory.no for at han har rett til uten forbehold om bruk, forplanting og sirkulasjon av alle overførte filer, inkludert tekster og bildemateriale. Videre er kunden ansvarlig for at trykket på oppdrag fra ham for produksjon ikke er dekket av kommersielle patentrettigheter eller opphavsrettigheter som er inneholdt av en tredjepart, og at innholdet ikke skal krenke noen konkurranselovgivende forskrifter eller moral.

8. Jurdisk merknad og reklame

 1. Vi kan med samtykke fra kunden henvise til oss selv på produkter som følger av kontrakten på en passende måte. Kunden kan nekte samtykke bare hvis han har en overveiende interesse i det. Vi forbeholder oss retten, selv uten eksplisitt tillatelse fra kunden, til å sende uttrykk av ordre som kvalitetsprøver til tredjepart.

9. Transmission et archivage des données d'impression

Hvis du bestiller og overføre utskriftsdata, uavhengig av metoden som er brukt og spesielt når det gjelder elektronisk overføring av utskriftsdata og utvikling av databære. Entreprenøren vil ikke betale noen erstatning for tapte data, og hvis data må søkes eller reproduseres, vil dette være kundens forpliktelse.

10. Personvern

 1. Entreprenøren er forpliktet til å informere deg i detalj som kunde om arten, rekkevidden og formålet med innsamling, behandling og bruk av personopplysningene som er nødvendige for utførelse av ordre samt din rett til å innvende mot bruken av din anonyme brukerprofil. Din data som er lagret i våre lokaler vil bli behandlet konfidensielt og vil bare bli gitt videre til våre partnerbedrifter når det er nødvendig for utførelsen av bestillingen din. Din data vil ikke bli gitt videre til andre selskaper som ikke tilhører vår forretningsgruppe med tanke på reklame eller markedsundersøkelser.

 2. E- kunde godta eksplisitt innsamlingen, behandlingen og brukeren av personopplysninger. Kunden kan når som helst tilbakekalle samtykket til lagring og spesifikk behandling av dataene sine skriftlig eller gjennom overføring av en e-post til info@booksfactory.no. Dette vil bety en fullstendig sletting av profilen hans fra vår database

11. Gjellende lov, oppfyllingsste og rettssted

 1. Lovene i Republikken Polen gjelder, med mindre gyldigheten av en polsk lov er i strid med obligatoriske forskrifter.

 2. Bestemmelsene i FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke.

 3. For avtaler med forretningsfolk, juridiske personer under offentlig rett eller separate eiendeler under offentlig rett, skal det eksklusive oppfyllingsstedet og jurisdiksjonen være entreprenøren (Szczecin).

 4. Hvis den private sluttforbrukeren ikke har bosted i Den europeiske union, skal jurisdiksjonen være vår juridiske bosted.

 5. Lovene til sluttforbrukerens bostedssted kan også være gjeldende for transaksjoner med sluttforbrukere i EU hvis den definitivt omhandler forbrukerlovsrelaterte forskrifter.

12. Opphavsrett

Alle meldinger, grafikk og layout på entreprenørens nettsted tjener utelukkende for å informere våre kunder. Alle data er beskyttet under copyright ; kopiering og utskrift av hele nettstedet er bare tilatt med det formal  å gjøre en bestilling hos vårt selskap. Hver handling for behandling, kopiering, formidling eller offentlig utstilling overstiger den vanlige bruken og representerer en krenkelse av opphavsrettsloven som vil bli flugt kriminelt med krav om ersatning.Alle andre siterte varemerker, produktnavn og firmanavn, samt deres logoer på vår hjemmeside er de respektive eieres eiendommer. Alle rettigheter forbeholdes.

13. Impressum og leverandør infprmason.

PRINT GROUP Sp. dyrehage.
Selskapets bosted: 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 22
Tinglysingsdomstol:
Sąd Rejonowy w Szczecinie
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr: 0000289351
Administrerende direktør: Daniel Krzanowski, Waldemar Trusewicz
Moms ID-nr .: PL 8522520116

ul. Cukrowa 22
71-004 Szczecin
Polen

info@booksfactory.no
www.booksfactory.no

Telefon: +48 91 812-43-49intern 28
Faks: +48 91 812-43-49intern 30
Kan nås via telefon:
Mandag til fredag fra 09.00 til 17.00 CET

Continue